VOORWAARDEN

ACTIEVOORWAARDEN VOOR DEELNEMER

 • Genomineerde "helden" moeten woonachtig zijn in Ridderkerk.
 • Per adres zal er maximaal 1 Ridderkerkpas met €50 shoptegoed worden uitgegeven.
 • Over toewijzing van winnaars kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Ridderkerkpas met €50 shoptegoed kan alleen bij aangesloten Ridderkerkse ondernemers worden verzilverd.
 • De actie is geldig vanaf 4 juli 2020
 • De actie loopt tot 5 november 2020
 • Uitgegeven passen kunnen worden besteed tot 31/12/2020
 • Uitgegeven passen kunnen niet worden omgeruild voor contant geld.
 • De gemeente Ridderkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit de actie.
 • De deelnemer verleent aan Ridderkerkpas toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden, almede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking te plaatsen.

SAMENWERKINGSVOORWAARDEN VOOR ONDERNEMER

 • Het staat Ridderkerkpas vrij om u als partner te accepteren. Uw activiteit of actie past binnen de doelstellingen en het beleid van de Ridderkerkpas. Uiteindelijk bepaalt Ridderkerkpas of de actie gepubliceerd wordt. Hierbij wordt gelet op diversiteit en vernieuwing binnen het totale aanbod aan activiteiten en acties.
 • Ridderkerkpas biedt geen recht op exclusieve deelname.
 • U krijgt bij deelname aan Ridderkerkpas een vermelding op de website van de Ridderkerkpas.
 • Bij een vermoeden van fraude (de pas is niet van degene die voor u staat) bent u gerechtigd om een legitimatie te vragen. In geval van fraude bent u verplicht de Ridderkerkpas in te nemen en hiervan melding te maken bij Ridderkerkpas.
 • Van deze voorwaarden afwijkende afspraken, aanvullingen op of gewenste wijzigingen zijn uitsluitend geldig als zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
 • U stemt communicatie-uitingen, zoals banners of folders, met Ridderkerkpas af.

Ridderhelden is een initiatief van de gemeente Ridderkerk